Protetyka

Nawet o pojedynczy korzeń warto walczyć – protetyka stomatologiczna daje możliwość odbudowy na nim całego zęba!

1. PROTEZY RUCHOME:

 • protezy całkowite (bezzębie szczęki lub/i żuchwy)
 • protezy częściowe osiadające (braki częściowe zębów szczęki lub/i żuchwy)
 • protezy overdentures (umocowane na elementach precyzyjnych)
 • protezy szkieletowe (uzupełnienia podparte ozębnowo lub o podparciu mieszanym)
 • protezy bezklamrowe (uzupełnienia bezklamrowe połączone elementami precyzyjnymi z koronami protetycznymi osadzonymi na stałe na zębach własnych pacjenta)

2. PROTEZY STAŁE:

 • wkłady, nakłady (inlays, onlays) koronowe zastępujące konwencjonalne wypełnienia zębów
 • wkłady koronowo – korzeniowe umożliwiające odbudowę protetyczną utraconej korony zęba przy zachowanym, prawidłowo wyleczonym endodontycznie korzeniu zęba
 • korony teleskopowe, zasuwy, rygle, zatrzaski, interloki, frezowania
 • korony i mosty protetyczne ceramiczne, wykonane na podbudowie ze stopów metali, ze złota lub pełnoceramiczne
 • mosty adhezyjne
 • uzupełnienia oparte na implantach – implantoprotezy, implantokorony, implantomosty

Przychodnia współpracuje z renomowanymi laboratoriami protetycznymi używającymi biokompatybilnych, certyfikowanych materiałów. Każda praca protetyczna opatrzona jest certyfikatem.