Endodoncja

Endodoncja – „nie taki diabeł straszny jak go malują!”

Leczenie endodontyczne zębów jedno i wielokorzeniowych.

Pracujemy z koferdamem, jako najlepszym sposobem na izolację pola zabiegowego od śliny w trakcie leczenia. Koferdam  zapewnia lepsze rezultaty poprzez zabezpieczenie przed drobnoustrojami znajdującymi się w ślinie, kontrolę wilgotności, a także zwiększony dostęp do pola operacyjnego. Dzięki zastosowanemu powiększeniu pola widzenia mamy możliwość dokładnego opracowania i wypełnienia kanałów korzeniowych, co skutkuje przywróceniem leczonym zębom utraconej funkcji w jamie ustnej.